pohromadě

zusammen

Nedrží to pohromadě.
Es hält nicht zusammen.
εs hεːlt nɪçt tsuˈzamən
Držte se pohromadě! (skupina ap.)
Haltet zusammen!
ˈhaltət tsuˈzamən!
Musíme držet pohromadě.
Wir müssen zusammenhalten.
viːɐ ˈmʏsn tsuˈzamənhaltn
Nemá všech pět pohromadě.
Er hat wohl nicht alle Tassen im Schrank., Er hat nicht alle beieinander.
eːɐ hat voːl nɪçt ˈalə ˈtasn ɪm ʃraŋkˌ eːɐ hat nɪçt ˈalə ˈbai|ainandɐ