pořád

(vždy) immer, (stále) ständig

pořád dokola
immer wieder
ˈɪmɐ ˈviːdɐ
Jděte pořád rovně...
Gehen Sie immer geradeaus...
ˈgeːən ziː ˈɪmɐ gəraːdəˈ|aus
Já pořád říkám...
Ich sage immer...
ɪç ˈzaːgə ˈɪmɐ
Pořád mě s tím otravuje.
Er belästigt mich immer damit.
eːɐ bəˈlεstɪçt mɪç ˈɪmɐ daˈmɪt
Pořád chodí pozdě.
Er kommt immer zu spät.
eːɐ kɔmt ˈɪmɐ tsuː ʃpεːt
Venku je pořád (ještě) teplo.
Draußen ist es immer (noch) warm.
ˈdrausn ɪst εs ˈɪmɐ (nɔx) varm
Já pořád nechápu, proč...
Ich begreife immer noch nicht, warum...
ɪç bəˈgraifə ˈɪmɐ nɔx nɪçtˌ vaˈrʊm
Je to pořád lepší než sedět doma.
Es ist immer noch besser als zu Hause zu hocken.
εs ɪst ˈɪmɐ nɔx ˈbεsɐ als tsuː ˈhauzə tsuː ˈhɔkn