pršet

regnen

Venku prší.
Draußen regnet es.
ˈdrausn ˈreːgnət εs
Prší ještě?
Regnet es noch?
ˈreːgnət εs nɔx?
Zdá se, že bude pršet.
Es sieht nach Regen aus.
εs ziːt naːx ˈreːgn aus
Nepršelo už měsíc.
Seit einem Monat hat es nicht geregnet.
zait ˈainəm ˈmoːnat hat εs nɪçt gəˈreːgnət
Když bude pršet, zůstaneme doma.
Wenn es regnet, bleiben wir zu Hause.
vεn εs ˈreːgnətˌ ˈblaibn viːɐ tsuː ˈhauzə
Zítra má pršet.
Morgen soll es regnen.
ˈmɔrgn zɔl εs ˈreːgnən