věnovat se

sich widmen

Plně se věnuje práci.
Er widmet sich ganz seiner Arbeit.
eːɐ ˈvɪdmət zɪç gants ˈzainɐ ˈarbait
Věnuje se sportu.
Er treibt Sport.
eːɐ traipt ʃpɔrt
Nikdo se této otázce nevěnoval.
Mit dieser Frage hat sich niemand beschäftigt.
mɪt ˈdiːzɐ ˈfraːgə hat zɪç ˈniːmant bəˈʃεftɪçt
Článek, který se věnuje problémům...
Der Artikel, der sich mit den Problemen... befasst.
deːɐ arˈtiːklˌ deːɐ zɪç mɪt deːn proˈbleːmən... bəˈfast
Měl by ses jí víc věnovat.
Du solltest ihr mehr Aufmerksamkeit schenken.
duː ˈzɔltəst iːɐ meːɐ ˈaufmεrkzaːmkait ˈʃεŋkn