propustit

1(ze zaměstnání ap.) entlassen j-n, kündigen j-m

Propustili ji z práce.
Sie wurde entlassen.
ziː ˈvʊrdə εntˈlasn
Propustili mě na hodinu.
Ich wurde fristlos entlassen.
ɪç ˈvʊrdə ˈfrɪstloːs εntˈlasn
Firma propouští zaměstnance.
Die Firma entlässt Arbeitskräfte.
diː ˈfɪrma εntˈlεst ˈarbaitskrεftə

2(pustit na svobodu) freilassen, entlassen

Už ho propustili z nemocnice.
Er wurde schon aus dem Krankenhaus entlassen.
eːɐ ˈvʊrdə ʃoːn aus deːm ˈkraŋknhaus εntˈlasn
Propustili ho na podmínku.
Er wurde auf Bewährung aus der Haft entlassen.
eːɐ ˈvʊrdə auf bəˈvεːrʊŋ aus deːɐ haft εntˈlasn
Byl podmínečně propuštěn. (z vězení)
Er wurde auf Bewährung freigelassen.
eːɐ ˈvʊrdə auf bəˈvεːrʊŋ ˈfraigəlasn
Materiál nepropouští světlo.
Das Material lässt kein Licht durch.
das mateˈriaːl lεst kain lɪçt dʊrç