říci, říct

sagen

Můžete mi říct...?
Können Sie mir sagen...?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈzaːgn?
Řekni mu, ať přestane.
Sag ihm, dass er aufhören soll.
zaːk iːmˌ das eːɐ ˈaufhøːrən zɔl
Řeknu mu o tom.
Ich werde ihm davon erzählen.
ɪç ˈveːɐdə iːm daˈfɔn εɐˈtsεːlən
Abych řekl pravdu...
Um ehrlich zu sein...
ʊm ˈeːɐlɪç tsuː zain
Kdo vám tohle řekl?
Wer hat Ihnen so etwas gesagt?
veːɐ hat ˈiːnən zoː ˈεtvas gəˈzaːkt?
Řekl bych, že ano.
Ich würde sagen, ja.
ɪç ˈvʏrdə ˈzaːgnˌ jaː
Neřekl bych. (myslím, že ne)
Das würde ich nicht sagen.
das ˈvʏrdə ɪç nɪçt ˈzaːgn
Řekněme, že...
Sagen wir mal, dass...
ˈzaːgn viːɐ maːlˌ das
Těžko říct.
Schwer zu sagen.
ʃveːɐ tsuː ˈzaːgn
Nevím, jak to říct.
Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll.
ɪç vais nɪçtˌ viː ɪç εs ˈzaːgn zɔl
No co na to můžu říct?
Nun, was soll ich sagen?
nuːnˌ vas zɔl ɪç ˈzaːgn?
Co tím chceš říct?
Was willst du damit sagen?
vas vɪlst duː daˈmɪt ˈzaːgn?
Řekl, že přijde.
Er hat gesagt, dass er kommt.
eːɐ hat gəˈzaːktˌ das eːɐ kɔmt
Řekl jsem si...
Ich sagte mir...
ɪç ˈzaːktə miːɐ
Můžete k tomu něco říct?
Können Sie dazu etwas sagen?
ˈkœnən ziː daˈtsuː ˈεtvas ˈzaːgn?
To mi nic neříká.
Darunter kann ich mir nichts vorstellen.
daˈrʊntɐ kan ɪç miːɐ nɪçts ˈfoːɐʃtεlən
To bych do něj nikdy neřekl.
Das hätte ich ihm nie zugetraut.
das ˈhεtə ɪç iːm niː ˈtsuːgətraut
Nedá si říct. (neposlechne ap.)
Er lässt mit sich nicht reden.
eːɐ lεst mɪt zɪç nɪçt ˈreːdn
To bych řekl! (důrazný souhlas)
Allerdings!
ˈalɐdɪŋs!
Člověk by řekl, že...
Man könnte meinen, dass...
man ˈkœntə ˈmainənˌ das
Jak se to řekne anglicky/německy/francouzsky/španělsky/italsky/rusky?
Wie heißt das auf Englisch/Deutsch/Französisch/Spanisch/Italienisch/Russisch?
viː haist das auf ˈεŋlɪʃ/dɔytʃ/franˈtsøːzɪʃ/ˈʃpaːnɪʃ/itaˈlieːnɪʃ/ˈrʊsɪʃ?
To se lehko řekne.
Das ist leicht zu sagen.
das ɪst laiçt tsuː ˈzaːgn
No, upřímně řečeno...
Also, ehrlich gesagt...
ˈalzoˌ ˈeːɐlɪç gəˈzaːkt
(vše)obecně řečeno
allgemein gesagt
ˈalgəmain gəˈzaːkt