těšit se

sich freuen

Těším se, až tě uvidím.
Ich freue mich darauf, dich wiederzusehen.
ɪç frɔyə mɪç daˈraufˌ dɪç ˈviːdɐtsuzeːən
Těšíte se?
Freut ihr euch?
frɔyt iːɐ ɔyç?
Těš se! (pohrůžka)
Na, warte!
naˌ ˈvartə!
Těší se velké oblibě.
Er erfreut sich großer Beliebtheit.
eːɐ εɐˈfrɔyt zɪç ˈgroːsɐ bəˈliːpthait
...se těší velké oblibě.
... erfreut sich großer Beliebtheit.
... εɐˈfrɔyt zɪç ˈgroːsɐ bəˈliːpthait