nikdo

niemand, keiner, (bezvýznamný člověk) ein Niemand

Nikdo nečekal, že...
Niemand erwartete, dass...
ˈniːmant εɐˈvartətəˌ das
Do toho nikomu nic není.
Das geht niemanden etwas an.
das geːt ˈniːmandn ˈεtvas an
To nikdo neví.
Das weiß niemand.
das vais ˈniːmant
Nikomu ani muk!
Nichts verraten!
nɪçts fεɐˈraːtn!
Nebyl to nikdo jiný než... (překvapivě)
Es war niemand anders als...
εs vaːɐ ˈniːmant ˈandɐs als
Nikdo není dokonalý.
Niemand ist perfekt.
ˈniːmant ɪst pεrˈfεkt