nést

tragen

Ponesu to.
Ich trage es.
ɪç ˈtraːgə εs
Nesu špatné zprávy.
Ich bringe schlechte Nachrichten.
ɪç ˈbrɪŋə ˈʃlεçtə ˈnaːxrɪçtn
Kniha nese název...
Das Buch trägt den Titel...
das buːx trεːkt deːn ˈtiːtl
Nenesu za to žádnou odpovědnost.
Ich trage dafür keine Verantwortung.
ɪç ˈtraːgə daˈfyːɐ ˈkainə fεɐˈ|antvɔrtʊŋ
Jejich snahy nesou ovoce.
Ihre Bemühungen tragen Früchte.
ˈiːrə bəˈmyːʊŋən ˈtraːgn ˈfrʏçtə
Hazard dobře nese. (vynáší)
Glücksspiel bringt viel ein.
ˈglʏksʃpiːl brɪŋt fiːl ain