volný

frei

Vstup volný. (bez vstupného)
Eintritt frei.
ˈaintrɪt frai
Je tohle místo volné? (k sezení)
Ist der Platz frei?
ɪst deːɐ plats frai?
Máte nějaké volné pokoje?
Haben Sie Zimmer frei?
ˈhaːbn ziː ˈtsɪmɐ frai?
To sako je trochu volné.
Das Sakko ist ein bisschen zu weit.
das ˈzako ɪst ain ˈbɪsçən tsuː vait
Věnuji se tomu ve svém volném čase.
Ich beschäftige mich damit in meiner Freizeit.
ɪç bəˈʃεftɪgə mɪç daˈmɪt ɪn ˈmainɐ ˈfraitsait
Pracuji na volné noze.
Ich bin freiberuflich tätig.
ɪç bɪn ˈfraibəruːflɪç ˈtεːtɪç
(hovor.) Je mi to (úplně) volný!
Es ist mir völlig schnuppe/wurscht/Latte!
εs ɪst miːɐ ˈfœlɪç ˈʃnʊpə/vʊrʃt/ˈlatə!
Volno! (vstupte)
Herein!
hεˈrain!
Je tady volno?
Ist hier frei?
ɪst hiːɐ frai?
Máš teď volno?
Hast du jetzt frei?
hast duː jεtst frai?
Vezmu si pár dní volna.
Ich nehme (mir) ein paar Tage frei.
ɪç ˈneːmə (miːɐ) ain paːɐ ˈtaːgə frai