bavit

Spaß machen j-m, (o společníku ap.) unterhalten j-n

Bavil nás svými příběhy.
Er hat uns mit seinen Geschichten unterhalten.
eːɐ hat ʊns mɪt ˈzainən gəˈʃɪçtn ʊntɐˈhaltn
Ten film mě fakt bavil.
Der Film hat mir echt Spaß gemacht.
deːɐ fɪlm hat miːɐ εçt ʃpaːs gəˈmaxt
Co tě baví dělat?
Was macht dir Spaß?
vas maxt diːɐ ʃpaːs?
Baví mě čtení.
Das Lesen macht mir Spaß.
das ˈleːzn maxt miːɐ ʃpaːs
Moc mě to baví.
Das macht mir großen Spaß.
das maxt miːɐ ˈgroːsn ʃpaːs
Nebaví mě to.
Das macht mir keinen Spaß.
das maxt miːɐ ˈkainən ʃpaːs
Už mě to nebaví.
Das macht mir keinen Spaß mehr.
das maxt miːɐ ˈkainən ʃpaːs meːɐ
Přestává mě to bavit.
Langsam macht es mir keinen Spaß mehr.
ˈlaŋzaːm maxt εs miːɐ ˈkainən ʃpaːs meːɐ
Jak je to může bavit?
Wie kann es ihnen nur Spaß machen?
viː kan εs ˈiːnən nuːɐ ʃpaːs ˈmaxn?