stejně

1(totožně) gleich, genau(so)

Jsou stejně staří.
Sie sind gleichaltrig.
ziː zɪnt ˈglaiç|altrɪç
Odešel stejně jako ostatní.
Wie die anderen ging er auch weg.
viː diː ˈandərən gɪŋ eːɐ aux vεk
Chovají se ke všem zákazníkům stejně.
Sie behandeln alle Kunden gleich.
ziː bəˈhandln ˈalə ˈkʊndn glaiç

2(tak či tak) sowieso, ohnehin

Stejně to udělám!
Ich werde es sowieso machen!
ɪç ˈveːɐdə εs zoviˈzoː ˈmaxn!
Stejně už to není žádné tajemství.
Es ist ohnehin kein Geheimnis mehr.
εs ɪst oːnəˈhɪn kain gəˈhaimnɪs meːɐ
Stejně (už) přijde pozdě.
Er kommt sowieso (schon) zu spät.
eːɐ kɔmt zoviˈzoː (ʃoːn) tsuː ʃpεːt