okamžik

Moment m, Augenblick m

Od prvního okamžiku...
Seit dem ersten Moment...
zait deːm ˈeːɐstn moˈmεnt
V prvním okamžiku jsem myslel...
Im ersten Moment dachte ich...
ɪm ˈeːɐstn moˈmεnt ˈdaxtə ɪç
Okamžik, prosím.
Einen Moment bitte.
ˈainən moˈmεnt ˈbɪtə
Bude tu za okamžik.
Er ist gleich da.
eːɐ ɪst glaiç daː
Můžete na okamžik?
Haben Sie einen Moment Zeit?
ˈhaːbn ziː ˈainən moˈmεnt tsait?
ani na okamžik
nicht einen Moment
nɪçt ˈainən moˈmεnt