přece

doch

přece jen(om) (je to tak)
immerhin
ˈɪmɐˈhɪn
a(le) přece (přesto)
aber doch, dennoch
ˈaːbɐ dɔxˌ ˈdεnɔx
A přece tam šel.
Und doch ist er dorthin gegangen.
ʊnt dɔx ɪst eːɐ ˈdɔrthɪn gəˈgaŋən
Přece jen to není tak špatné.
Es ist doch nicht so schlecht.
εs ɪst dɔx nɪçt zoː ʃlεçt
Na tom přece nezáleží.
Es kommt doch nicht darauf an.
εs kɔmt dɔx nɪçt daˈrauf an
Přece si nemyslíš, že...
Du denkst doch nicht wirklich, dass...
duː dεŋkst dɔx nɪçt ˈvɪrklɪçˌ das
Pozdě, ale přece.
Spät, aber doch., Besser spät als nie.
ʃpεːtˌ ˈaːbɐ dɔxˌ ˈbεsɐ ʃpεːt als niː