líbit

gefallen

dát/nechat si líbit co
sich etw. Akk gefallen lassen
zɪç gəˈfalən ˈlasn
To si nenechám líbit.
Das lasse ich mir nicht gefallen.
das ˈlasə ɪç miːɐ nɪçt gəˈfalən
Nechá si všechno líbit.
Er lässt sich alles gefallen.
eːɐ lεst zɪç ˈaləs gəˈfalən
To si dám líbit!
Das lasse ich mir gefallen!
das ˈlasə ɪç miːɐ gəˈfalən!
To bych si dal líbit.
Das würde ich mir gefallen lassen.
das ˈvʏrdə ɪç miːɐ gəˈfalən ˈlasn