drahý

teuer, (milovaný) lieb

Je to na mě příliš drahé.
Das ist mir zu teuer.
das ɪst miːɐ tsuː ˈtɔyɐ
Bude to tak (mnohem) dražší.
So wird es noch teurer.
zoː vɪrt εs nɔx ˈtɔyrɐ
Nakupuje v nejdražších obchodech.
Er geht in die teuersten Geschäfte einkaufen.
eːɐ geːt ɪn diː ˈtɔyɐstn gəˈʃεftə ˈainkaufn
Drahá Evo/Drazí přátelé...
Liebe Eva/Freunde...
ˈliːbə ˈeːfa/ˈfrɔyndə
Vyjde to dost draho.
Es wird ziemlich teuer.
εs vɪrt ˈtsiːmlɪç ˈtɔyɐ
V Tokiu je draho.
Tokio ist teuer.
ˈtoːkioː ɪst ˈtɔyɐ
To tě přijde draho!
Das wird dich teuer zu stehen kommen!
das vɪrt dɪç ˈtɔyɐ tsuː ˈʃteːən ˈkɔmən!
Draze zaplatili za...
Sie haben... teuer bezahlt.
ziː ˈhaːbn... ˈtɔyɐ bəˈtsaːlt
drahé kovy
Edelmetalle n pl
ˈeːdlmetalə
drahé kameny
Edelsteine m pl
ˈeːdlʃtainə
moje drahá polovička (partner)
meine bessere Hälfte
ˈmainə ˈbεsərə ˈhεlftə
koupit/prodat co za drahé peníze
etw. Akk für teures Geld kaufen/verkaufen
fyːɐ ˈtɔyrəs gεlt ˈkaufn/fεɐˈkaufn