jeho

sein

Je to jeho auto?
Ist das sein Auto?
ɪst das zain ˈauto?
Ty boty nejsou jeho.
Das sind nicht seine Schuhe.
das zɪnt nɪçt ˈzainə ˈʃuːə
Byl to jeho dobrý přítel.
Er war sein guter Freund.
eːɐ vaːɐ zain ˈguːtɐ frɔynt
To je jeho věc.
Das ist seine Sache.
das ɪst ˈzainə ˈzaxə
Na jeho místě bych tam nechodil.
An seiner Stelle würde ich dorthin nicht gehen.
an ˈzainɐ ˈʃtεlə ˈvʏrdə ɪç ˈdɔrthɪn nɪçt ˈgeːən
Filmy, to je jeho. (má je rád)
Er mag Filme.
eːɐ maːk ˈfɪlmə