háček

Haken m

Má to ale háček.
Es hat (aber) einen Haken.
εs hat (ˈaːbɐ) ˈainən ˈhaːkn
Jaký je v tom háček?
Wo liegt der Haken?
voː liːkt deːɐ ˈhaːkn?
V tom je právě ten háček!
Da liegt der Hase im Pfeffer!
daː liːkt deːɐ ˈhaːzə ɪm ˈpfεfɐ!