lhát

lügen j-m, belügen, anlügen j-n

Nelži mi!
Lüge mich nicht an!
ˈlyːgə mɪç nɪçt an!
Proč nám lže?
Warum lügt er uns an?
vaˈrʊm lyːkt eːɐ ʊns an?
Lhal jsem ti snad někdy?
Habe ich dich jemals belogen?
ˈhaːbə ɪç dɪç ˈjeːmaːls bəˈloːgn?
Čísla nelžou.
Die Zahlen lügen nicht.
diː ˈtsaːlən ˈlyːgn nɪçt
Lže, jako když tiskne.
Er lügt wie gedruckt.
eːɐ lyːkt viː gəˈdrʊkt
Lhal bych, kdybych...
Ich müsste lügen, wenn...
ɪç ˈmʏstə ˈlyːgnˌ vεn
Nesnáším lhaní.
Ich hasse Lügen.
ɪç ˈhasə ˈlyːgn