jmenovat se

heißen

Jak se jmenuješ?
Wie heißt du?
viː haist duː?
Jmenuji se...
Ich heiße...
ɪç ˈhaisə
Jmenuje se to...
Das nennt man...
das nεnt man
Knížka se jmenuje...
Das Buch heißt...
das buːx haist
jako že se jmenuji...
so wahr ich... heiße
zoː vaːɐ ɪç... ˈhaisə