přesvědčit

überzeugen

Přesvědčil jste mě.
Sie haben mich überzeugt.
ziː ˈhaːbn mɪç yːbɐˈtsɔykt
Zkusím ho přesvědčit.
Ich versuche ihn zu überzeugen.
ɪç fεɐˈzuːxə iːn tsuː yːbɐˈtsɔygn
Přesvědčila mě, abych počkal.
Sie hat mich überzeugt zu warten.
ziː hat mɪç yːbɐˈtsɔykt tsuː ˈvartn
Nenechá se přesvědčit.
Er lässt sich nicht überzeugen.
eːɐ lεst zɪç nɪçt yːbɐˈtsɔygn
Ten se dá jen těžko přesvědčit.
Der lässt sich nur schwer überzeugen.
deːɐ lεst zɪç nuːɐ ʃveːɐ yːbɐˈtsɔygn