nikde

nirgends, nirgendwo

Není to nikde k nalezení.
Es ist nirgendwo zu finden.
εs ɪst ˈnɪrgntvoː tsuː ˈfɪndn
Nikde jsem ji neviděl.
Ich habe sie nirgendwo gesehen.
ɪç ˈhaːbə ziː ˈnɪrgntvoː gəˈzeːən
Nikde nebyl žádný policista.
Nirgendwo war ein Polizist zu sehen.
ˈnɪrgntvoː vaːɐ ain poliˈtsɪst tsuː ˈzeːən
nikde jinde
nirgendwo anders
ˈnɪrgntvoː ˈandɐs
nikde nikdo
keiner ist da
ˈkainɐ ɪst daː
nikde nic
nirgends nichts
ˈnɪrgnts nɪçts