před, přede

vor

Odešla před hodinou.
Sie ist vor einer Stunde weggegangen.
ziː ɪst foːɐ ˈainɐ ˈʃtʊndə ˈvεkgəgaŋən
Před mnoha lety...
Vor vielen Jahren...
foːɐ ˈfiːlən ˈjaːrən
Nevolej před pátou.
Ruf nicht vor fünf an.
ruːf nɪçt foːɐ fʏnf an
Byl tam přede mnou.
Er war dort vor mir.
eːɐ vaːɐ dɔrt foːɐ miːɐ
Stojíme před... (problémem ap.)
Wir stehen vor...
viːɐ ˈʃteːən foːɐ...
Počkám před bankou.
Ich werde vor der Bank warten.
ɪç ˈveːɐdə foːɐ deːɐ baŋk ˈvartn
Dívej se přímo před sebe.
Schau mal geradeaus.
ʃau maːl gəraːdəˈ|aus
Přede mnou se nemusíš stydět.
Du musst dich vor mir nicht schämen.
duː mʊst dɪç foːɐ miːɐ nɪçt ˈʃεːmən
Neříkej to před dětmi.
Sag das nicht vor den Kindern.
zaːk das nɪçt foːɐ deːn ˈkɪndɐn
Mají před námi náskok.
Sie haben einen Vorsprung vor uns.
ziː ˈhaːbn ˈainən ˈfoːɐʃprʊŋ foːɐ ʊns
Máš celý život před sebou.
Du hast (noch) dein ganzes Leben vor dir.
duː hast (nɔx) dain ˈgantsəs ˈleːbn foːɐ diːɐ
Varoval mě před tebou/nebezpečím.
Er hat mich vor dir/einer Gefahr gewarnt.
eːɐ hat mɪç foːɐ diːɐ/ˈainɐ gəˈfaːɐ gəˈvarnt
Utekli před policií.
Sie sind der Polizei entflohen.
ziː zɪnt deːɐ poliˈtsai εntˈfloːən
Schoval jsem to před ním.
Ich habe es vor ihm versteckt.
ɪç ˈhaːbə εs foːɐ iːm fεɐˈʃtεkt
Zachránili je před vyhynutím.
Sie wurden vor dem Aussterben gerettet.
ziː ˈvʊrdn foːɐ deːm ˈausʃtεrbn gəˈrεtət
Dávám přednost pivu před vínem.
Ich ziehe Bier dem Wein vor.
ɪç ˈtsiːə biːɐ deːm vain foːɐ