stopa

Spur f

Zmizel beze stopy.
Er ist spurlos verschwunden.
eːɐ ɪst ˈʃpuːɐloːs fεɐˈʃvʊndn
Jde ve stopách otce.
Er tritt in die Fußstapfen seines Vaters.
eːɐ trɪt ɪn diː ˈfuːsʃtapfn ˈzainəs ˈfaːtɐs
Není po nich ani stopa.
Es gibt keine Spur von ihnen.
εs gipt ˈkainə ʃpuːɐ fɔn ˈiːnən
Policie je mu na stopě.
Die Polizei ist ihm auf der Spur.
diː poliˈtsai ɪst iːm auf deːɐ ʃpuːɐ