cítit se

sich fühlen

Jak se cítíš?
Wie fühlst du dich?
viː fyːlst duː dɪç?
Necítím se dobře.
Ich fühle mich nicht wohl.
ɪç ˈfyːlə mɪç nɪçt voːl
Už se cítím lépe.
Ich fühle mich schon besser.
ɪç ˈfyːlə mɪç ʃoːn ˈbεsɐ
Necítí se ve své kůži.
Er fühlt sich in seiner Haut nicht wohl.
eːɐ fyːlt zɪç ɪn ˈzainɐ haut nɪçt voːl
Cítil jsem se pod psa.
Ich habe eine Stinklaune gehabt.
ɪç ˈhaːbə ˈainə ˈʃtɪŋklaunə gəˈhaːpt
Cítím se nesvůj.
Ich fühle mich unbehaglich.
ɪç ˈfyːlə mɪç ˈʊnbəhaːklɪç
Dnes se na to necítím.
Heute bin ich dazu nicht imstande.
ˈhɔytə bɪn ɪç daˈtsuː nɪçt ˈɪmstandə