dostat se

kommen, geraten

Jak se dostanu do...?
Wie komme ich nach...?
viː ˈkɔmə ɪç naːx?
Dostanu se tam autem?
Kommt man mit dem Auto hin?
kɔmt man mɪt deːm ˈauto hɪn?
Nemůžu se dostat dovnitř.
Ich komme nicht rein/hinein.
ɪç ˈkɔmə nɪçt rain/hɪˈnain
Dostal se do potíží.
Er ist in Schwierigkeiten geraten.
eːɐ ɪst ɪn ˈʃviːrɪçkaitn gəˈraːtn
K tomu se dostanu později.
Dazu komme ich später.
daˈtsuː ˈkɔmə ɪç ˈʃpεːtɐ
Takhle se nikam nedostaneme. (v řešení ap.)
So kommen wir nicht weiter.
zoː ˈkɔmən viːɐ nɪçt ˈvaitɐ
Na každého se dostane.
Es genügt/reicht für alle.
εs gəˈnyːkt/ˈraiçt fyːɐ ˈalə
Z toho se dostaneš. (z nemoci ap.)
Du wirst es überwinden.
duː vɪrst εs yːbɐˈvɪndn
Jak ses k tomu dostal?
Wie bist du dazu gekommen?
viː bɪst duː daˈtsuː gəˈkɔmən?
Dostala se na vysokou (školu)?
Sie wurde an einer Hochschule angenommen.
ziː ˈvʊrdə an ˈainɐ ˈhoːxʃuːlə ˈangənɔmən
... a tím se dostáváme k...
... und damit kommen wir zu...
... ʊnt daˈmɪt ˈkɔmən viːɐ tsuː