mezi

zwischen, (více než dvěma, při zařazení někam) unter

Jaký je rozdíl mezi...?
Was ist der Unterschied zwischen...?
vas ɪst deːɐ ˈʊntɐʃiːt ˈtsvɪʃn?
Jsi mezi přáteli.
Du bist unter Freunden.
duː bɪst ˈʊntɐ ˈfrɔyndn
Patří mezi nejlepší...
Er gehört zu den besten...
eːɐ gəˈhøːɐt tsuː deːn ˈbεstn
Přijď mezi nás.
Komm zu uns.
kɔm tsuː ʊns
Mezi dětmi je velmi oblíbená.
Sie ist bei Kindern sehr beliebt.
ziː ɪst bai ˈkɪndɐn zeːɐ bəˈliːpt
Mezi mé povinnosti patří...
Zu meinen Pflichten gehört...
tsuː ˈmainən ˈpflɪçtn gəˈhøːɐt
Hádají se (sami) mezi sebou.
Sie streiten sich untereinander.
ziː ˈʃtraitn zɪç ʊntɐ|aiˈnandɐ
Slunce se prodralo mezi mraky.
Die Sonne drang durch die Wolken durch.
diː ˈzɔnə draŋ dʊrç diː ˈvɔlkn dʊrç
Stál mezi dveřmi.
Er stand in der Tür.
eːɐ ʃtant ɪn deːɐ tyːɐ
Již není mezi námi. (zesnulý ap.)
Er ist nicht mehr unter uns.
eːɐ ɪst nɪçt meːɐ ˈʊntɐ ʊns
Něco mezi tím.
Etwas dazwischen.
ˈεtvas daˈtsvɪʃn
Je mezi vámi něco?
Ist da was zwischen euch?
ɪst daː vas ˈtsvɪʃn ɔyç?
Mezi námi je konec.
Zwischen uns ist es aus.
ˈtsvɪʃn ʊns ɪst εs aus
Je to jen mezi námi. (důvěrné)
Es ist nur zwischen uns.
εs ɪst nuːɐ ˈtsvɪʃn ʊns
teploty mezi... a...
Temperaturen zwischen... und...
tεmpəraˈtuːrən ˈtsvɪʃn... ʊnt
mezi jinými
unter anderen
ˈʊntɐ ˈandərən
(v době) mezi tím
in der Zeit dazwischen, in der Zwischenzeit
ɪn deːɐ tsait daˈtsvɪʃnˌ ɪn deːɐ ˈtsvɪʃntsait