zajímat se

sich interessieren für etw.

O co se zajímáte?
Wofür interessieren Sie sich?
voˈfyːpaj ɪntərεˈsiːrən ziː zɪç?
Velice se zajímá o...
Er interessiert sich sehr für...
eːɐ ɪntərεˈsiːɐt zɪç zeːɐ fyːɐ
Zajímá se o to někdo vůbec?
Hat daran überhaupt jemand Interesse?
hat daˈran yːbɐˈhaupt ˈjeːmant ɪntəˈrεsə?