nabídnout, nabízet

(an)bieten

Nabídněte si!
Greifen Sie zu!
ˈgraifn ziː tsuː!
Mohu si nabídnout?
Darf ich mich bedienen?
darf ɪç mɪç bəˈdiːnən?
Mohu vám nabídnout čaj nebo kávu?
Nehmen Sie Tee oder Kaffee?
ˈneːmən ziː teː ˈoːdɐ ˈkafeː?
Byla mi nabídnuta práce...
Man hat mir einen Job... angeboten.
man hat miːɐ ˈainən dʒɔp... ˈangəboːtn
Nabídl jí sňatek.
Er hat ihr einen Heiratsantrag gemacht.
eːɐ hat iːɐ ˈainən ˈhairaːts|antraːk gəˈmaxt
Nabídla mu schůzku.
Sie hat ihm ein Treffen vorgeschlagen.
ziː hat iːm ain ˈtrεfn ˈfoːɐgəʃlaːgn
Nabídl (se) mi, že mě odveze domů.
Er hat mir angeboten, mich nach Hause zu bringen.
eːɐ hat miːɐ ˈangəboːtnˌ mɪç naːx ˈhauzə tsuː ˈbrɪŋən
Zboží, které nabízejí...
Die Ware, die sie anbieten...
diː ˈvaːrəˌ diː ziː ˈanbiːtn
Tady se nabízí otázka: Byla to nehoda?
Hier stellt sich die Frage: War es ein Unfall?
hiːɐ ʃtεlt zɪç diː ˈfraːgə vaːɐ εs ain ˈʊnfal?
Nabízí se několik možností.
Es bieten sich mehrere Möglichkeiten an.
εs ˈbiːtn zɪç ˈmeːrərə ˈmøːklɪçkaitn an