prvně

(poprvé) zum ersten Mal, das erste Mal, (nejdřív) (zu)erst

Jste tady prvně?
Sind Sie hier zum ersten Mal?
zɪnt ziː hiːɐ tsʊm ˈeːɐstn maːl?
Když jsem ho prvně viděl...
Als ich ihn das erste Mal gesehen habe...
als ɪç iːn das ˈeːɐstə maːl gəˈzeːən ˈhaːbə
Prvně si jdi umýt ruce.
Erst wasch deine Hände.
eːɐst vaʃ ˈdainə ˈhεndə
Prvně se bál...
Zuerst hatte er Angst...
tsuˈ|eːɐst ˈhatə eːɐ aŋst