některý

irgendwelch, (irgend)ein, manch

jen někteří z nich
nur manche von ihnen
nuːɐ ˈmançə fɔn ˈiːnən
Ví to některý z vás?
Weiß es jemand von euch?
vais εs ˈjeːmant fɔn ɔyç?
Někteří lidé si myslí...
Manche Leute denken...
ˈmançə ˈlɔytə ˈdεŋkn
Některý den se stavím.
Eines Tages komme ich vorbei.
ˈainəs ˈtaːgəs ˈkɔmə ɪç foːɐˈbai