smrt

Tod m

Do smrti na to nezapomenu.
Bis zu meinem Tod werde ich das nicht vergessen.
bɪs tsuː ˈmainəm toːt ˈveːɐdə ɪç das nɪçt fεɐˈgεsn
Zemřela přirozenou/násilnou smrtí.
Sie ist eines natürlichen/gewaltsamen Todes gestorben.
ziː ɪst ˈainəs naˈtyːɐlɪçn/gəˈvaltzaːmən ˈtoːdəs gəˈʃtɔrbn
Zrušili trest smrti.
Die Todesstrafe wurde abgeschafft.
diː ˈtoːdəsʃtraːfə ˈvʊrdə ˈapgəʃaft
Byl neprávem odsouzen k smrti.
Er wurde zu Unrecht zum Tode verurteilt.
eːɐ ˈvʊrdə tsuː ˈʊnrεçt tsʊm ˈtoːdə fεɐˈ|uːɐtailt
Vyděsil mě k smrti.
Er hat mich zu Tode erschrocken.
eːɐ hat mɪç tsuː ˈtoːdə εɐˈʃrɔkn
Zapomněl jsem na to jako na smrt.
Ich habe es völlig/glatt vergessen.
ɪç ˈhaːbə εs ˈfœlɪç/glat fεɐˈgεsn
Byl bledý jako smrt.
Er war leichenblass.
eːɐ vaːɐ ˈlaiçnblas
dokud nás smrt nerozdělí
bis dass der Tod uns scheidet
bɪs das deːɐ toːt ʊns ˈʃaidət
boj na život a na smrt
ein Kampf auf Leben und Tod
ain kampf auf ˈleːbn ʊnt toːt