stěžovat si

klagen, sich beschweren über j-n/etw.

Nemohu si stěžovat.
Ich kann nicht klagen.
ɪç kan nɪçt ˈklaːgn
Stěžovali si na služby.
Sie haben sich über den Service beschwert.
ziː ˈhaːbn zɪç ˈyːbɐ deːn ˈsœːɐvɪs bəˈʃveːɐt
Budeme si stěžovat u vedoucího.
Wir werden uns beim Chef beschweren.
viːɐ ˈveːɐdn ʊns baim ʃεf bəˈʃveːrən
Nikdo si zatím nestěžoval.
Bisher hat sich niemand beschwert.
bɪsˈheːɐ hat zɪç ˈniːmant bəˈʃveːɐt
Nestěžuj si pořád.
Klage nicht immer.
ˈklaːgə nɪçt ˈɪmɐ
Stěžuje si na bolesti hlavy.
Sie beschwert sich über Kopfschmerzen.
ziː bəˈʃveːɐt zɪç ˈyːbɐ ˈkɔpfʃmεrtsn