jednat

1(konat) handeln

Jednal nezodpovědně.
Er hat verantwortungslos gehandelt.
eːɐ hat fεɐˈ|antvɔrtʊŋsloːs gəˈhandlt
Musíme jednat okamžitě.
Wir müssen unverzüglich handeln.
viːɐ ˈmʏsn ˈʊnfεɐtsyːklɪç ˈhandln
Jednali jste správně.
Ihr habt richtig gehandelt.
iːɐ haːpt ˈrɪçtɪç gəˈhandlt
Jedná s ním jako s miminem.
Sie behandelt ihn wie einen kleinen Jungen.
ziː bəˈhandlt iːn viː ˈainən ˈklainən ˈjʊŋən

2(vyjednávat) (ver)handeln über etw. Akk, (projednávat) besprechen etw. Akk

Jednají o možném příměří.
Sie verhandeln über einen möglichen Waffenstillstand.
ziː fεɐˈhandln ˈyːbɐ ˈainən ˈmøːklɪçn ˈvafnʃtɪlʃtant
Hrozně nerad jednám s takovými lidmi.
Ich verhandle nur ungern mit solchen Menschen.
ɪç fεɐˈhandlə nuːɐ ˈʊngεrn mɪt ˈzɔlçn ˈmεnʃn
Má (zrovna) nějaké jednání.
Er hat gerade eine Besprechung.
eːɐ hat gəˈraːdə ˈainə bəˈʃprεçʊŋ