přihlásit (se)

sich (an)melden, (k odpovědnosti ap.) bekennen

Přihlas se u mě/mého kolegy.
Melde dich bei mir/meinem Kollegen.
ˈmεldə dɪç bai miːɐ/ˈmainəm kɔˈleːgn
Musím se nejdřív přihlásit v hotelu.
Ich muss mich zuerst im Hotel anmelden.
ɪç mʊs mɪç tsuˈ|eːɐst ɪm hoˈtεl ˈanmεldn
Musíš se nejdřív přihlásit do systému. (na počítači)
Du musst dich zuerst einloggen., Du musst dich zuerst im System anmelden.
duː mʊst dɪç tsuˈ|eːɐst ˈainlɔgnˌ duː mʊst dɪç tsuˈ|eːɐst ɪm zʏsˈteːm ˈanmεldn
Přihlásil jsem se do jazykového kursu.
Ich habe mich zum Sprachkurs angemeldet.
ɪç ˈhaːbə mɪç tsʊm ˈʃpraːxkʊrs ˈangəmεldət
Přihlásil jsem se na vysokou školu.
Ich habe mich an die Hochschule angemeldet.
ɪç ˈhaːbə mɪç an diː ˈhoːxʃuːlə ˈangəmεldət
Přihlásil jsem se jako dobrovolník na...
Ich habe mich als Freiwillige zu... angemeldet.
ɪç ˈhaːbə mɪç als ˈfraivɪlɪgə tsuː... ˈangəmεldət
Přihlaste se, pokud něčemu nerozumíte.
Hebt die Hand, falls ihr etwas nicht versteht.
heːpt diː hantˌ fals iːɐ ˈεtvas nɪçt fεɐˈʃteːt
O nalezené věci se nikdo nepřihlásil.
Zu den gefundenen Sachen hat sich niemand gemeldet.
tsuː deːn gəˈfʊndənən ˈzaxn hat zɪç ˈniːmant gəˈmεldət
Přihlásili se k zodpovědnosti za pumový útok.
Sie haben die Verantwortung für den Bombenangriff übernommen.
ziː ˈhaːbn diː fεɐˈ|antvɔrtʊŋ fyːɐ deːn ˈbɔmbn|angrɪf yːbɐˈnɔmən