ještě

1(stále) noch

Ještě se můžeš vrátit.
Du kannst noch zurückkommen.
duː kanst nɔx tsuˈrʏkkɔmən
Ještě nepřišel.
Er ist noch nicht gekommen.
eːɐ ɪst nɔx nɪçt gəˈkɔmən
Ty to ještě nemáš (hotové)?
Bist du damit noch nicht fertig?
bɪst duː daˈmɪt nɔx nɪçt ˈfεrtɪç?
Ještě ne!
Noch nicht!
nɔx nɪçt!
Ještě ve 4 ráno nebyl doma.
Um 4 Uhr früh war er noch nicht zu Hause.
ʊm fiːɐ uːɐ fryː vaːɐ eːɐ nɔx nɪçt tsuː ˈhauzə
... dokud to ještě (nějak) jde
... solange es noch (irgendwie) geht
... zoˈlaŋə εs nɔx (ˈɪrgntviː) geːt
Ten se bude ještě divit!
Der wird sich noch wundern!
deːɐ vɪrt zɪç nɔx ˈvʊndɐn!
Toho budeš ještě litovat!
Das wirst du noch bereuen!
das vɪrst duː nɔx bəˈrɔyən!

2(více)

Ještě (jeden)!
Noch einen!
nɔx ˈainən!
Ještě jednou!
Noch einmal!, Nochmals!
nɔx ˈainmaːl!ˌ ˈnɔxmaːls!
Vezmi si ještě.
Bitte, greif noch zu.
ˈbɪtəˌ graif nɔx tsuː
Budu potřebovat ještě něco.
Ich werde noch etwas brauchen.
ɪç ˈveːɐdə nɔx ˈεtvas ˈbrauxn
Tyto jsou ještě lepší.
Diese sind noch besser.
ˈdiːzə zɪnt nɔx ˈbεsɐ
To nám tak ještě scházelo.
Das hat uns gerade noch gefehlt.
das hat ʊns gəˈraːdə nɔx gəˈfeːlt
Potřebuješ ještě něco?
Brauchst du noch etwas?
brauxst duː nɔx ˈεtvas?
Co ještě?
Was noch?
vas nɔx?
Kdo ještě o tom ví?
Wer weiß noch davon?
veːɐ vais nɔx daˈfɔn?
Ještě se ptej! (copak to nevíš)
Da fragst du noch!
daː fraːkst duː nɔx!

3(hned tento)

Zavolám mu ještě dnes.
Ich rufe ihn noch heute an.
ɪç ˈruːfə iːn nɔx ˈhɔytə an
Ještě ráno jsem s ní mluvil.
Ich habe mit ihr noch am Morgen gesprochen.
ɪç ˈhaːbə mɪt iːɐ nɔx am ˈmɔrgn gəˈʃprɔxn

4(v přacích větách)

Ještě že nepřišel.
Ein Glück, dass er nicht gekommen ist.
ain glʏkˌ das eːɐ nɪçt gəˈkɔmən ɪst
Ještě kdyby ta čísla souhlasila.
Wenn nur die Nummern übereinstimmen würden.
vεn nuːɐ diː ˈnʊmɐn yːbɐˈ|ainʃtɪmən ˈvʏrdn
Ještě že se o tom zmínil.
Ein Glück, dass er es erwähnt hat.
ain glʏkˌ das eːɐ εs εɐˈvεːnt hat