říkat

1(sdělovat) sagen

Co jsi říkal?
Was hast du gesagt?
vas hast duː gəˈzaːkt?
Co říkal? (otázka nedoslýchavého ap.)
Was hat er gesagt?
vas hat eːɐ gəˈzaːkt?
Říkal, že...
Er sagte, dass...
eːɐ ˈzaːktəˌ das
Co tomu říkáš?
Was sagst du dazu?
vas zaːkst duː daˈtsuː?
Říkal jsem ti, abys přestal.
Ich habe dir gesagt, du sollst aufhören.
ɪç ˈhaːbə diːɐ gəˈzaːktˌ duː zɔlst ˈaufhøːrən
Neříkej! (překvapení)
Was du nicht sagst!
vas duː nɪçt zaːkst!
Nikomu to neříkej.
Sag es niemandem.
zaːk εs ˈniːmandəm
Ty máš co říkat!
Du hast nichts zu sagen!
duː hast nɪçts tsuː ˈzaːgn!
To mi něco říká. (je to povědomé)
Das sagt mir was.
das ˈzaːkt miːɐ vas
Říká se, že...
Man sagt, dass...
man ˈzaːktˌ das

2(pojmenovávat) nennen

Jak tomu říkáš?
Wie nennst du das?
viː nεnst duː das?
Říkej mi Johnny.
Nenn mich Johnny.
nεn mɪç ˈdʒɔnɪ
Tak tomu říkám zábava.
Das nenne ich Spaß.
das ˈnεnə ɪç ʃpaːs