chybět

fehlen

Chybíš/Chyběl jsi mi.
Du fehlst mir/Du hast mir gefehlt.
duː feːlst miːɐ/duː hast miːɐ gəˈfeːlt
Něco tady chybí.
Es fehlt hier irgendwas.
εs feːlt hiːɐ ˈɪrgntvas
Kdo chybí?
Wer fehlt?
veːɐ feːlt?
Minule jsem chyběl.
Letztes Mal habe ich gefehlt.
ˈlεtstəs maːl ˈhaːbə ɪç gəˈfeːlt
Chybí tomu něco?
Fehlt hier irgendetwas?
feːlt hiːɐ ˈɪrgnt|εtvas?
Chybí nám pracovní síla.
Es fehlt uns an Arbeitskräften.
εs feːlt ʊns an ˈarbaitskrεftn
Tomu filmu chybí fantazie.
Dem Film fehlt es an Fantasie.
deːm fɪlm feːlt εs an fantaˈziː
To nám ještě chybělo!
Das hat uns noch gefehlt!
das hat ʊns nɔx gəˈfeːlt!
Doplňte chybějící slova...
Ergänzen Sie die fehlenden Wörter...
εɐˈgεntsn ziː diː ˈfeːləndn ˈvœrtɐ
Moc nechybělo! (bylo to těsně)
Das war knapp!
das vaːɐ knap!
Moc nechybělo a přišel o/ztratil to.
Es fehlte nicht viel und er hätte es verloren.
εs ˈfeːltə nɪçt fiːl ʊnt eːɐ ˈhεtə εs fεɐˈloːrən