nejraději

am liebsten

Nejraději bych zůstal tady.
Am liebsten würde ich hier bleiben.
am ˈliːpstn ˈvʏrdə ɪç hiːɐ ˈblaibn
Co máš nejraději?
Was hast du am liebsten?
vas hast duː am ˈliːpstn?
Co děláš nejraději?
Was machst du am liebsten?
vas maxst duː am ˈliːpstn?
Jaké jídlo máš nejraději?
Was ist dein Lieblingsessen?
vas ɪst dain ˈliːplɪŋs|εsn?
Pošlete to, nejraději e-mailem.
Schicken Sie es, am besten per E-Mail.
ˈʃɪkn ziː εsˌ am ˈbεstn pεr ˈiːmεil