věřit

glauben, (důvěřovat) vertrauen

Věříte mi?
Glauben Sie mir?
ˈglaubn ziː miːɐ?
Věříte mi? (důvěřujete)
Vertrauen Sie mir?
fεɐˈtrauən ziː miːɐ?
Věř mi. (důvěřuj)
Vertrau mir.
fεɐˈtrau miːɐ
Nevěřím ti ani slovo.
Ich glaube dir kein Wort.
ɪç ˈglaubə diːɐ kain vɔrt
Dá se mu věřit?
Kann man ihm vertrauen?
kan man iːm fεɐˈtrauən?
Věřím, že se nám to podaří.
Ich bin mir sicher, dass es uns gelingt.
ɪç bɪn miːɐ ˈzɪçɐˌ das εs ʊns gəˈlɪŋt
Nevěří v Boha.
Er glaubt nicht an Gott.
eːɐ glaupt nɪçt an gɔt
Já nevěřím vlastním očím!
Ich traue meinen Augen kaum!
ɪç trauə ˈmainən ˈaugn kaum!
(iron.) Tomu tak věřím!
Wer's glaubt, wird selig!
veːɐs glauptˌ vɪrt ˈzeːlɪç!