cesta

Weg m, (podniknutá) Reise f, (vzdálenost) Strecke f

Mohl byste mi ukázat cestu?
Können Sie mir bitte den Weg zeigen?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈbɪtə deːn veːk ˈtsaign?
Musíme se zeptat na cestu.
Wir müssen nach dem Weg fragen.
viːɐ ˈmʏsn naːx deːm veːk ˈfraːgn
Která cesta je nejrychlejší?
Welcher Weg ist der schnellste?
ˈvεlçɐ veːk ɪst deːɐ ˈʃnεlstə?
Z cesty! (udělejte místo)
Aus dem Weg!
ˈaus deːm veːk!
Už jsem na cestě.
Ich bin schon unterwegs.
ɪç bɪn ʃoːn ʊntɐˈveːks
Mám to při cestě.
Das liegt auf meinem Weg.
das liːkt auf ˈmainəm veːk
Cestou domů jsem nakoupil.
Auf dem Weg nach Hause habe ich eingekauft.
auf deːm veːk naːx ˈhauzə ˈhaːbə ɪç ˈaingəkauft
Vydali jsme se na cestu... (kam)
Wir haben uns auf den Weg nach... gemacht.
viːɐ ˈhaːbn ʊns auf deːn veːk naːx... gəˈmaxt
Je na služební cestě.
Er ist auf Dienstreise.
eːɐ ɪst auf ˈdiːnstraizə
Je věčně na cestách.
Er ist immer unterwegs.
eːɐ ɪst ˈɪmɐ ʊntɐˈveːks
Zkrátíme si cestu.
Wir nehmen eine Abkürzung.
viːɐ ˈneːmən ˈainə ˈapkʏrtsʊŋ
Jak dlouho trvá cesta do města?
Wie lange fährt man in die Stadt?
viː ˈlaŋə fεːɐt man ɪn diː ʃtat?
Cesta trvá hodinu. (jízda)
Die Fahrt dauert eine Stunde.
diː faːɐt ˈdauɐt ˈainə ˈʃtʊndə
Šťastnou cestu!
Gute Reise/Fahrt!
ˈguːtə ˈraizə/faːɐt!
cesta kolem světa
Weltreise f
ˈvεltraizə
zlatá střední cesta
der goldene Mittelweg
deːɐ ˈgɔldənə ˈmɪtlveːk
stát v cestě komu/čemu
j-m/etw. im Wege stehen
ɪm ˈveːgə ˈʃteːən
připlést se do cesty komu
j-m in die Quere kommen
ɪn diː ˈkveːrə ˈkɔmən