provoz

Betrieb m, (dopravní) Verkehr m

Výtah/Server je mimo provoz.
Der Aufzug/Server ist außer Betrieb.
deːɐ ˈauftsuːk/ˈsœːvɐ ɪst ˈausɐ bəˈtriːp
Umíš to uvést do provozu? (do chodu)
Kannst du das in Betrieb setzen?
kanst duː das ɪn bəˈtriːp ˈzεtsn?
Už je to v provozu? (funguje?)
Ist es schon in Betrieb?
ɪst εs ʃoːn ɪn bəˈtriːp?
Po ránu tu bývá celkem (silný) provoz.
Morgens herrscht hier starker Verkehr.
ˈmɔrgns hεrʃt hiːɐ ˈʃtarkɐ fεɐˈkeːɐ