jaký

was für ein

Jakou barvu chceš?
Welche Farbe willst du?
ˈvεlçə ˈfarbə vɪlst duː?
Jaká je?
Wie ist sie?
viː ɪst ziː?
Jaké to je?
Wie ist es (so)?
viː ɪst εs (zoː)?
Jaký chceš?
Welchen möchtest du?
ˈvεlçn ˈmœçtəst duː?
Jaká byla cesta?
Wie war die Reise?
viː vaːɐ diː ˈraizə?
Máš hlad? – A jaký!
Bist du hungrig? – Und wie!
bɪst duː ˈhʊŋrɪç? - ʊnt viː!