díky

dank

Díky moc!
Vielen Dank!
ˈfiːlən daŋk!
Tak díky moc! (ironicky)
Vielen Dank für die Blumen!
ˈfiːlən daŋk fyːɐ diː ˈbluːmən!
Díky tomu, že...
Dank dem, dass...
daŋk deːmˌ das
Díkybohu!
Gott sei Dank!
gɔt zai daŋk!