váhat

zögern, zaudern

Chvilku jsem váhal.
Ich habe einen Augenblick gezögert.
ɪç ˈhaːbə ˈainən ˈaugnblik gəˈtsøːgɐt
Ještě pořád váhám.
Ich bin mir immer noch nicht im Klaren.
ɪç bɪn miːɐ ˈɪmɐ nɔx nɪçt ɪm ˈklaːrən
(hovor.) Že váháš!
Und ob!
ʊnt ɔp!
po dlouhém váhání
nach langem Zögern
naːx ˈlaŋəm ˈtsøːgɐn
bez váhání
ohne Zögern
ˈoːnə ˈtsøːgɐn