pohled

1(podívání se) (An)Blick m

Můj pohled upoutal nápis...
Meinen Blick fesselte die Aufschrift...
ˈmainən blɪk ˈfεsltə diː ˈaufʃrɪft
Je to poznat na první pohled.
Es ist auf den ersten Blick erkennbar.
εs ɪst auf deːn ˈeːɐstn blɪk εɐˈkεnbaːɐ
Upřela pohled na...
Sie heftete die Augen/den Blick auf...
ziː ˈhεftətə diː ˈaugn/deːn blɪk auf
láska na první pohled
Liebe auf den ersten Blick
ˈliːbə auf deːn ˈeːɐstn blɪk
na pohled (zdánlivě)
dem Anschein nach
deːm ˈanʃain naːx

2(podívaná) Anblick m, (Aus)Sicht f

Z mého pohledu...
Meiner Ansicht nach..., Aus meiner Sicht...
ˈmainɐ ˈanzɪçt naːxˌ ˈaus ˈmainɐ zɪçt
Omdlévá při pohledu na krev.
Beim Anblick von Blut wird sie ohnmächtig.
baim ˈanblɪk fɔn bluːt vɪrt ziː ˈoːnmεçtɪç
Naskytl se nám ohromující pohled.
Es bot sich uns ein verblüffender Anblick.
εs boːt zɪç ʊns ain fεɐˈblʏfnədɐ ˈanblɪk
Byl na něj žalostný pohled.
Er bot einen erbärmlichen Anblick.
eːɐ boːt ˈainən εɐˈbεrmlɪçn ˈanblɪk