vysoký

hoch

Jak jsi vysoký?
Wie groß bist du?
viː groːs bɪst duː?
Je o hlavu vyšší než...
Er ist einen Kopf größer als...
eːɐ ɪst ˈainən kɔpf ˈgrøːsɐ als
Jaká je nejvyšší hora na světě?
Was ist der höchste Berg der Welt?
vas ɪst deːɐ ˈhøːçstə bεrk deːɐ vεlt?
Hlásil se na vysokou.
Er hat sich an der Uni beworben.
eːɐ hat zɪç an deːɐ ˈʊni bəˈvɔrbn
Oba jsou na vysoké škole.
Sie sind beide an der Uni.
ziː zɪnt ˈbaidə an deːɐ ˈʊni
Nosí vysoké podpatky.
Sie trägt hohe Absätze.
ziː trεːkt ˈhoːə ˈapzεtsə
Kladou vysoké nároky na...
Sie stellen hohe Ansprüche an...
ziː ˈʃtεlən ˈhoːə ˈanʃprʏçə an
Na výšku to má 20 metrů.
Die Höhe beträgt 20 Meter.
diː ˈhøːə bəˈtrεːkt ˈtsvantsɪç ˈmeːtɐ
nadmořská výška
die Höhe über dem Meeresspiegel
diː ˈhøːə ˈyːbɐ deːm ˈmeːrəsʃpiːgl
ve vyšších kruzích
in höheren Kreisen
ɪn ˈhøːɐn ˈkraizn
vyšší/nejvyšší patro
das höhere/höchste Stockwerk
das ˈhøːərə/ˈhøːçstə ˈʃtɔkvεrk
nejvyšší představitelé (organizace)
Spitzenfunktionäre f pl, die obersten Vertreter
ˈʃpɪtsnfʊŋktsionεːrəˌ diː ˈoːbɐstn fεɐˈtreːtɐ
nejvyšší povolená rychlost
die zulässige Höchstgeschwindigkeit
diː ˈtsuːlεsɪgə ˈhøːçstgəˈʃvɪndɪçkait
Je nejvyšší čas...
Es ist (die) höchste Zeit...
εs ɪst (diː) ˈhøːçstə tsait