vyjádřit se

sich ausdrücken, sich äußern

Vyjádřila se přesně.
Sie hat sich präzise ausgedrückt.
ziː hat zɪç prεˈtsiːzə ˈausgədrʏkt
Mohl byste se vyjádřit trochu jasněji?
Könnten Sie ein bisschen deutlicher sein?
ˈkœntn ziː ain ˈbɪsçən ˈdɔytlɪçɐ zain?
Vyjádřil jsem se jasně?
Habe ich mich klar ausgedrückt?
ˈhaːbə ɪç mɪç klaːɐ ˈausgədrʏkt?
Můžete se k tomu vyjádřit?
Bitte äußern Sie sich dazu.
ˈbɪtə ˈɔysɐn ziː zɪç daˈtsuː
Nechci se k tomu vyjadřovat.
Ich möchte mich dazu nicht äußern.
ɪç ˈmœçtə mɪç daˈtsuː nɪçt ˈɔysɐn