paní

Frau f, Dame f

Vážená paní (v dopise)
Sehr geehrte Frau
zeːɐ gəˈ|eːɐtə frau
Ano, paní.
Ja, gnädige Frau., Ja, Madame.
jaːˌ ˈgnεːdɪgə frauˌ jaːˌ ˈmaːdaːmə
To je moje paní. (žena)
Das ist meine Frau.
das ɪst ˈmainə frau
Jak se daří vaší paní?
Wie geht es Ihrer Frau?
viː geːt εs ˈiːrɐ frau?
paní domu
die Frau/Dame des Hauses, Hausherrin f
diː frau/ˈdaːmə dεs ˈhauzəsˌ ˈhaushεrɪn