zkoušet

versuchen, (ověřovat kvalitu ap.) (über)prüfen

Zkouším se mu dovolat.
Ich versuche, ihn zu erreichen.
ɪç fεɐˈzuːxəˌ iːn tsuː εɐˈraiçn
Zkoušel sis ten svetr?
Hast du den Pulli anprobiert?
hast duː deːn ˈpʊli ˈanprobiːɐt?
Zatím jsem to nezkoušel.
Bisher habe ich es nicht versucht.
bɪsˈheːɐ ˈhaːbə ɪç εs nɪçt fεɐˈzuːxt
Ani to nezkoušej!
Vergiss es!
fεɐˈgɪs εs!
Byl jsem zkoušený z matematiky.
Ich wurde in Mathe geprüft.
ɪç ˈvʊrdə ɪn ˈmatə gəˈpryːft
Zkoušejí novou hru. (herci)
Sie proben ein neues Stück.
ziː ˈproːbn ain ˈnɔyəs ʃtʏk
Zkouší moji trpělivost.
Er stellt meine Geduld auf die Probe.
eːɐ ʃtεlt ˈmainə gəˈdʊlt auf diː ˈproːbə
Nezkoušej to na mě/na mě vyzrát.
Versuch mich nicht hereinzulegen.
fεɐˈzuːx mɪç nɪçt hεˈraintsuleːgn